HP Compaq 2133 Mini-Note PC schematic

The motherboard schematic for HP Compaq 2133 Mini-Note PC, Inventec Galileo
CPU: VIA C7-M ULV
Chipset: VIA VN896CD/VIA CN896CD + VIA VT8237S
OEM: INVENTEC
Title: GALILEO
Format: PDF (2 files)
Sale Price: 7.5$


HP Compaq 2133 Mini-Note Block Diagram:

HP Compaq 2133 Block Diagram

HP Compaq 2133 Block Diagram